Adresă

Intrarea Pielari 1, București, România

Contactează-ne

(0)21 330 88 69 / 70 /71

Email

contact@jobstart.ceccar.ro

  Lăsați un mesaj  Beneficiar

  Parteneri

  avisso
  srpm

  Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al
  formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

  Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

  Contract nr. 20951/11.09.2020

  Beneficiar: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro